Styrelsen

Rune Svennelid Ordförande 070 223 46 98
Thomas Lövgren Suppleant 042 35 21 23
Marcus Hammarstedt Kassör 042-12 16 12
Ronny Elgström Suppleant 042-33 17 51
Joachim Lundström Suppleant  076 035 76 42

Mail till föreningen: info@lerberget6.se