Stadgar

Här finner du föreningens stadgar samt de dokument som reglerar ditt medlemskap i föreningen.

Stadgar

Anläggningsbeslut. Detta anläggningsbeslut är ett exempel på de beslut som fattats kring vår förenigen. Det enda som skiljer mellan de olika protokollen är vilka fastigehter som avses. Idag är 260 fastighetsägare i Ö Lerberget medlemmar i vår samfällighetsförening. Det avser alla egna fastigheter på Rättarevägen, Hövägen, Tröskvägen och Groddgränd. Hyresfastigheterna på Rättarevägen är ej medlemmar.