Möte ang. nerläggning av föreningen

I enlighet med de beslut styrelsen och årsstämman fattat under 2017 kallar nu Lantmäteriet till möte i frågan.

Mötet är den 10 januari kl. 13.00 i Lerbergets kyrka, församlingssalen.

Informationen i utdelade kallelser ang. anmälan och mottagningsbevis gäller endast föreningen och inte dig som enskild medlem. Du är välkommen utan anmälan.

Kallelse kommer att delas ut till samtliga medlemmar, men kan även hämtas här.

Tillkommer ny information före möte kommer den att publiceras här.

Välkomna på mötet!

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avbrott i TV-bilden för boende på Tröskvägen och Groddgränd

En av de gamla TV-kablarna har grävts av och det gör att bilden via det gamla TV-nätet till många boende på Tröskvägen och Groddgränd har försvunnit.

Arbetet med att laga felet pågår och beräknas vara klart under torsdagen den 14 december.

Ni som tar emot TV via fiberkabeln påverkas inte.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

TV-signalen tillbaka igen. Nu ska allt fungera som tidigare.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avbrott i TV-sändingen

En av leverantörerna av fiberkabel, håller på med servicearbete i Lund. Tyvärr har arbetet blivit försenat och därför har samfälligheten inga TV-signaler.

TV-4 analogt fungerar dock.

Vi räknar med att arbetet ska vara avklarat inom den närmaste timmen.

Rune Svennelid

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Angånende nerläggning av föreningen

Styrelsen har nu skrivit till Lantmäteriet med begäran om nedläggning av föreningen enligt beslut på föreningsstämman.

Lantmäteriet har dock så långa köer att de troligen inte kommer att påbörja handläggningen av vårt ärende förrän nästa år.

Det betyder att Samfälligheten kommer att fortsätta sända ut TV-signaler på oförändrat sätt under hela 2017 och delar av 2018.

Vi återkommer med löpande information efter hand som ärendet går framåt.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Protokoll från föreningsstämma

Potokoll från föreningsstämman finns här.

Stämman beslöt enhälligt att föreslå Lantmäteriet att lägga ner föreningen enligt det beslutsunderlag som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet. Vi kommer nu invänta lantmäteriets handläggning och kommer att informera er medlemmar så snart vi har något nytt att berätta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte

Föreningsstämman fattade ikväll beslut om att föreslå Lantmäteriet att ta beslut om att lägga ner föreningen. Du som funderar på att ordna TV på annat sätt bör vänta tills Lantmäteriet fattat sitt beslut. Vi kommer att informera er alla så fort vi vet mer hur de ställer sig till vår begäran.

Eftersom vi har den inriktningen beslutade också årsmötet om att inte ta ut någon årsavgift för 2017.

Så snart protokollet justerats kommer det att publiceras här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma för samfälligheten

Välkomna till vår årsstämma i samfälligheten. Den är i morgon den 21 mars kl 19.00 i Kyrkans lokaler. På agendan står ett beslut om nedläggning av föreningen. Alla dokument inför mötet finns under fliken Dokument

Välkomna

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte den 29 mars 2016

Handlingarna inför årets föreningsstämma finns nu på plats här på hemsidan.

Välkomna till årsmötet den 28/3.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fiber i Ö Lerberget

Efter vår enkät under våren, så har Höganäs Energi sett hur stort intresset för fiber är här i Ö Lerberget. Vi har därför blivit högre prioriterade än tidigare och just nu finns en plan att förlägga fiber i  Ö Lerberget (för fastigheter med infart via rondellen på väg 111), redan under 2016. Tidigare angavs 2017 som tidpunkt.

Höganäs Energi har inte presenterat hur arbetet kommer att ske eller mer exakt när. Vi vår ha tålamod och från samfälligheten återkommer vi så fort vi vet mer.

Vi vet dock att det kommer att bli informationsmöten, så att ni kan få svar på alla era frågor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar