Föreningen

Välkommen till vår hemsida.

Vår samfällighet har ansvar för TV-kablarna och distributionen av ett grundutbud till samtliga fastigheter. Detta grundutbud består för närvarande av:

SVT 1, SVT 2, TV4, DR 1, Dansk TV 2 och en  Informationskanal

Medlemskap är obligatoriskt och omfattar alla fastighetsägare (villor) på Rättarevägen, Hövägen, Tröskvägen och Groddgränd.

Föreningens nät baseras på ett koaxialkabelnät. Detta nät installerades när området byggdes i början av 1980-talet. Nätet håller olika kvalitet i olika delar av vårt område, men med tanke på installation av fiber, så kommer nätet inte att uppgraderas. Naturligtvis ska du ha bra bild på de program som föreningen tillhandahåller.

Årsmöte hålls under första kvartalet varje år.
Kallelse och dagordning utsänds i god tid före mötet.
Önskar du beslut i någon fråga som ej finns på dagordningen, så måste föreningen förberedas genom att du lämnar in en motion. Namn och adress måste framgå av motionen. Därefter behandlas motionen av föreningsmötet.

Efter årsmötet utsänds räkning till samtliga fastighetsägare. Senaste datum för betalning fastställes på årsmötet och framgår av räkningen.

Se vidare under de andra informationssidorna.