Frågor & svar om föreningens föreslagna nerläggning

Här kommer vi att publicera medlemmarnas frågor och de svar styrelsen har.

Hur kommer nedläggningen gå till? Först kommer frågan upp på förenings ordinarie årsstämma i mars 2017. Förutsättningen då är att stämman fattar beslut om att föreningen ska läggas ner. Därefter ansöker styrelsen hos Lantmäteriet om en ombildning av föreningen., det heter så på Lantmäterisvenska. Därefter ska föreningen undersöka vilka åtgärder man måste vidta för att nedläggningen ska kunna ske på ett bra sätt. T.ex. bör förstärkarskåpen monteras ner. Kablarna i marken får dock bli kvar.

Kan föreningen vara kvar? Ja, men det är inte troligt att 230  av föreningens 260 medlemmar är intresserade av att betala till något man inte använder.

Kan föreningen vara kvar för de 30 som vill fortsätta få TV som tidigare? Ja det är möjligt. Eftersom dessa 30 fastigheter är utspridda över hela vårt område, betyder det att hela anläggningen måste hållas igång. Det medför orimligt höga kostnader för de som blir kvar. Man måste också ha en egen styrelse. Det kapital som finns i föreningen idag stannar kvar i föreningen för de som blir kvar där. Det betyder att 30/260-delar blir kvar i föreningen och de medlemmar som lämnar föreningen får återbetalat sina andelar.

Vem kommer att få återbetalningen från föreningen om jag säljer mitt hus under 2017?  De som är medlemmar vid den sista föreningsstämman, vilken kommer att hållas när allt arbete är slutfört och alla räkningar betalda. Först därefter sker utbetalningen.

Om jag inte har fiber, hur får jag TV i framtiden? Detta är upp till varje hushåll att bestämma. Det finns två enkla sätt. För er som ha bredband via t.ex. Telia eller Bredbandsbolaget, kan få TV via det Internet ni redan har. Kolla med er leverantör. Det andra sättet är att sätta upp en egen antenn på huset och ansluta den till de kablar som redan finns inne i huset.