Dokument

Här finns dokument från våra föreningsstämmor.
Årtalet avser året för stämman och innehåller följande handlingar.

  • Verksamhetsberättelser avseende föregående år
  • Resultat och balansräkning avseende föregående år
  • Revisionsberättelse avseende föregående år
  • Kallelse till årets föreningsstämma
  • Ev. motioner till årets föreningsstämma
  • Budget för året
  • Protokoll från årets föreningsstämma

2018 Extrastämma

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004