TV-signalen tillbaka igen. Nu ska allt fungera som tidigare.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avbrott i TV-sändingen

En av leverantörerna av fiberkabel, håller på med servicearbete i Lund. Tyvärr har arbetet blivit försenat och därför har samfälligheten inga TV-signaler.

TV-4 analogt fungerar dock.

Vi räknar med att arbetet ska vara avklarat inom den närmaste timmen.

Rune Svennelid

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Angånende nerläggning av föreningen

Styrelsen har nu skrivit till Lantmäteriet med begäran om nedläggning av föreningen enligt beslut på föreningsstämman.

Lantmäteriet har dock så långa köer att de troligen inte kommer att påbörja handläggningen av vårt ärende förrän nästa år.

Det betyder att Samfälligheten kommer att fortsätta sända ut TV-signaler på oförändrat sätt under hela 2017 och delar av 2018.

Vi återkommer med löpande information efter hand som ärendet går framåt.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Protokoll från föreningsstämma

Potokoll från föreningsstämman finns här.

Stämman beslöt enhälligt att föreslå Lantmäteriet att lägga ner föreningen enligt det beslutsunderlag som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet. Vi kommer nu invänta lantmäteriets handläggning och kommer att informera er medlemmar så snart vi har något nytt att berätta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte

Föreningsstämman fattade ikväll beslut om att föreslå Lantmäteriet att ta beslut om att lägga ner föreningen. Du som funderar på att ordna TV på annat sätt bör vänta tills Lantmäteriet fattat sitt beslut. Vi kommer att informera er alla så fort vi vet mer hur de ställer sig till vår begäran.

Eftersom vi har den inriktningen beslutade också årsmötet om att inte ta ut någon årsavgift för 2017.

Så snart protokollet justerats kommer det att publiceras här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsstämma för samfälligheten

Välkomna till vår årsstämma i samfälligheten. Den är i morgon den 21 mars kl 19.00 i Kyrkans lokaler. På agendan står ett beslut om nedläggning av föreningen. Alla dokument inför mötet finns under fliken Dokument

Välkomna

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte den 29 mars 2016

Handlingarna inför årets föreningsstämma finns nu på plats här på hemsidan.

Välkomna till årsmötet den 28/3.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fiber i Ö Lerberget

Efter vår enkät under våren, så har Höganäs Energi sett hur stort intresset för fiber är här i Ö Lerberget. Vi har därför blivit högre prioriterade än tidigare och just nu finns en plan att förlägga fiber i  Ö Lerberget (för fastigheter med infart via rondellen på väg 111), redan under 2016. Tidigare angavs 2017 som tidpunkt.

Höganäs Energi har inte presenterat hur arbetet kommer att ske eller mer exakt när. Vi vår ha tålamod och från samfälligheten återkommer vi så fort vi vet mer.

Vi vet dock att det kommer att bli informationsmöten, så att ni kan få svar på alla era frågor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Resultat av enkät

Tack för att ni tog er tid att svara och gav oss underlag för vårt fortsatta arbete.

Antalet svar var 182 och det innebär att 70% av medlemmarna svarat.

Rersultatet blev

  • Ja – 136
  • Nej – 46
  • Ej svar – 78

Det betyder att en majoritet av alla medlemmar är positiva till att det installeras fiber inom området.

Styrelsen har undersökt två olika vägar för att få fram fiber och fattat ett beslut om att överlämna resultatet av enkäten till Höganäs Energi. Tillsammans med de anmälningar som de redan har är antalet intesseanmälningar uppe i 151 och Höganäs Energi tar in oss i deras planering.

Ytterligare information om de båda alternativen och om bakgrunden till styrelsens beslut framgår av ett informationsblad som kommer att delas ut till samtliga medlemmar under kommande helg.

Vill du ta del av det redan nu, så kan du ladda ner det här.  Medlemsinfo maj 2015

Ytterligare information kommer att ges vid medlemsmöten framöver. Separat kallelse kommer till dessa.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Enkät om fiber

Nu är det dags att svara på vår enkät om du önskar fiberanslutning till din fastighet i Ö Lerberget. Du har fått/kommer snart att få information i din brevlåda och på baksidan finns enkäten. Denna kan du fylla i och lämna in till oss, eller så kan du svara här på nätet.

011327967319

Syftet med enkäten är att ge styrelsen information för att eventuellt kunna gå vidare i processen med att förse hushållen med fiber och bredband. Såväl Intenet, TV som telefoni kan komma in i huset via en fiber i framtiden.

Enkäten ska vara besvarad och oss tillhanda senast den 30 april 2015 och det är viktigt att alla svarar. Oavsett om du anmält intresse till Höganäs Energi, så behöver du svara här också. Detta för att styrelsen ska få underlag för att gå vidare och bl.a. välja leverantör.

Besök gärna enkätsidan fortlöpande, så kan du se resultatet av inkomna svar.

Observera att varje fastighet bara kan svara en gång cytotec australia. Får vi in flera registreringar från samma adress så blir svaren ogiltiga.

Välkommen med ditt svar och glöm inte registrera din e-postadress här till höger på vår webbsida, så att du kan få snabb information om utvecklingen framöver.
Skriv in din e-postadress och klicka på Subscribe!

I dagarna har Samfällighet Nr 3 delat ut information med en uppmaning om att ni ska anmäla er till Höganäs Energi och deras bredbandssatsning. Det finns inget motsatsförhållande i detta, så det går bra att anmäla sig där också. Samfälligheten har kontakt med Höganäs Energi och vi kommer att samordna aktiviteterna framöver. Vår samfällighetsförening har fler medlemmar att ta hänsyn till och därför genomför vi vår enkät enligt beslut på föreningsstämman.

TILL ENKÄTEN

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar