Information om nerläggning

ALFA Vision har beslutat sig för att överta det gamla TV-nätet. Det betyder att vi snabbare kan avveckla samfälligheten och återbetala de pengar som finns kvar. Fortfarande saknar vi dock uppgifter från ca 15 medlemmar, för att vi ska kunna återbetala deras andel. Dock kan vi använda utbetalningkort så det är inget hinder för att starta återbetalningarna. Starten kan troligen ske under augusti månad.

För dig som ännu inte ordnat din framtida TV-signal, kan titta på www.alfavision.se eller vända dig till något lokalt företag, t.ex. Perfekt i Höganäs.

Frågor besvaras helst via mail till info@lerberget6.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nerläggning av föreningen och återbetalning av innestående medel

Under de kommande två veckorna kommer vi att dela ut information om hur du ska gå till väga för att vi ska kunna återbetala föreningens kvarvarande pengar till dig som fastighetsägare.

Fyll i den utsända blanketten och återlämna den till oss.

Om du bor som hyresgäst i en av fastigheterna inom samfälligheten,  så kommer informationen sändas till fastighetsägaren.

Enligt beslut på vårt årsmöte, så kommer den/de som var lagfarna ägare den 27 mars 2018 att vara mottagare av utbetalningen.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nerläggning av föreningen

Lantmäteriet har slutligt fattat beslut efter att inga överklaganden inkommit och därmed är beslutet om att lägga ner samfälligheten verklighet.

Parallellt har diskussioner skett med ALFA VISION och de har visat intresse för att driva nätet i egen regi. Det betyder att det kommer fortsatt att finnas signaler i TV-kablarna för de som är eller blir medlemmar i ALFA. Separat information kommer från ALFA. Årsmötet beslöt att ge styrelsen mandat att slutföra förhandlingen.

Vi påbörjar nu aktiviteterna med att avveckla föreningen och som en del av detta kommer innestående medel att återbetalas. Detta sker när övrig ekonomi är avslutad och alla räkningar/inkomster finns på plats. Ni kommer att få hem vidare information och en begäran om på vilket sätt återbetalningen ska ske.

De som är lagfarna ägare den 27 mars 2018 är betalningsmottagare av innestående medel enligt beslut på årsstämman.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte hålles den 27 mars 2018.

Välkomna till årsmöte i Samfällighet nr 6.

Vi kommer att hålla traditionellt årsmöte, men denna gång utökat med de frågor som behöver avhandlas i samband med nedläggningen av föreningen.

Dokumenten kommer inom kort delas ut till fastigheterna, men kan redan nu läsas här.

Väl mött i Lerbergets Kyrka, församlingssalen, den 27 mars 2018, kl. 19.00

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lantmäteriet har beslutat om nerläggning

Idag har ni fått post med Lantmäteriets beslut om att lägga ner Samfällighetsförening nr 6.

Styrelsen kommer att ha ett möte under nästa vecka och därefter kalla till medlemsmöte och årsstämma under slutet av mars månad.  I samband med kallelsen räknar vi med att informera om tidplan för de aktiviteter som krävs framöver.

Vi räknar med att nuvarande nät kommer att vara i drift, minst fram till den 30 juni 2018. Det betyder att ni lugnt kan invänta vidare besked innan ni tar ställning till hur ni vill hantera er TV framöver.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Möte ang. nerläggning av föreningen

I enlighet med de beslut styrelsen och årsstämman fattat under 2017 kallar nu Lantmäteriet till möte i frågan.

Mötet är den 10 januari kl. 13.00 i Lerbergets kyrka, församlingssalen.

Informationen i utdelade kallelser ang. anmälan och mottagningsbevis gäller endast föreningen och inte dig som enskild medlem. Du är välkommen utan anmälan.

Kallelse kommer att delas ut till samtliga medlemmar, men kan även hämtas här.

Tillkommer ny information före möte kommer den att publiceras här.

Välkomna på mötet!

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avbrott i TV-bilden för boende på Tröskvägen och Groddgränd

En av de gamla TV-kablarna har grävts av och det gör att bilden via det gamla TV-nätet till många boende på Tröskvägen och Groddgränd har försvunnit.

Arbetet med att laga felet pågår och beräknas vara klart under torsdagen den 14 december.

Ni som tar emot TV via fiberkabeln påverkas inte.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

TV-signalen tillbaka igen. Nu ska allt fungera som tidigare.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avbrott i TV-sändingen

En av leverantörerna av fiberkabel, håller på med servicearbete i Lund. Tyvärr har arbetet blivit försenat och därför har samfälligheten inga TV-signaler.

TV-4 analogt fungerar dock.

Vi räknar med att arbetet ska vara avklarat inom den närmaste timmen.

Rune Svennelid

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Angånende nerläggning av föreningen

Styrelsen har nu skrivit till Lantmäteriet med begäran om nedläggning av föreningen enligt beslut på föreningsstämman.

Lantmäteriet har dock så långa köer att de troligen inte kommer att påbörja handläggningen av vårt ärende förrän nästa år.

Det betyder att Samfälligheten kommer att fortsätta sända ut TV-signaler på oförändrat sätt under hela 2017 och delar av 2018.

Vi återkommer med löpande information efter hand som ärendet går framåt.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar