Samfällighetsföreningen nerlagd

Vid extrastämman 2018-10-16 togs de avslutande besluten om föreningens nedläggning. Avregistrering hos länsstyrelsen pågår och alla engagemang är avslutade.
Protokoll från extrastämman finns HÄR.

De program som idag sänds ut via det gamla nätet administreras av ALFA. Se vidare deras hemsida. www.alfavision.se

Samfälligheten har därmed upphör och hemsidan kommer automatiskt att släckas ner den 1 februari 2019.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

EXTRASTÄMMA

Med anledning av föreningens nerläggning kallas du till Extrastämma den 16 oktober. Vi ses i Lerbergets Kyrka, Oasen, kl. 19.00 för behandling av ärenden enligt egenda.
Dokumenten för mötet finns här. Stämmodokument

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Återbetalning av innestående medel

Samtliga återbetalningar är nu genomförda.

Vi kommer inom kort att kalla till ett avslutande medlemsmöte.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SWISH-utbetalningar genomförda

Utbetalning av föreningens återstående medel pågår för fullt. Alla som begärt att få återbetalning via SWISH har nu fått 4.352 kr per fastighet.

Återbetalning till bankkonton pågår och beräknas vara klart inom två veckor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Återbetalning av innestående medel

Vi har nu kommit så långt med ekonomin att vi kan påbörja återbetalningarna.

Varje fastighet är berättigad till en återbetalning av 4.352 kronor. Överföringarna kommer att påbörjas i morgon den 3 september och beräknas pågår i ca. två veckor.

Därefter kommer vi att kalla till ett avslutande möte med föreningen.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Information om nerläggning

ALFA Vision har beslutat sig för att överta det gamla TV-nätet. Det betyder att vi snabbare kan avveckla samfälligheten och återbetala de pengar som finns kvar. Fortfarande saknar vi dock uppgifter från ca 15 medlemmar, för att vi ska kunna återbetala deras andel. Dock kan vi använda utbetalningkort så det är inget hinder för att starta återbetalningarna. Starten kan troligen ske under augusti månad.

För dig som ännu inte ordnat din framtida TV-signal, kan titta på www.alfavision.se eller vända dig till något lokalt företag, t.ex. Perfekt i Höganäs.

Frågor besvaras helst via mail till info@lerberget6.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nerläggning av föreningen och återbetalning av innestående medel

Under de kommande två veckorna kommer vi att dela ut information om hur du ska gå till väga för att vi ska kunna återbetala föreningens kvarvarande pengar till dig som fastighetsägare.

Fyll i den utsända blanketten och återlämna den till oss.

Om du bor som hyresgäst i en av fastigheterna inom samfälligheten,  så kommer informationen sändas till fastighetsägaren.

Enligt beslut på vårt årsmöte, så kommer den/de som var lagfarna ägare den 27 mars 2018 att vara mottagare av utbetalningen.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nerläggning av föreningen

Lantmäteriet har slutligt fattat beslut efter att inga överklaganden inkommit och därmed är beslutet om att lägga ner samfälligheten verklighet.

Parallellt har diskussioner skett med ALFA VISION och de har visat intresse för att driva nätet i egen regi. Det betyder att det kommer fortsatt att finnas signaler i TV-kablarna för de som är eller blir medlemmar i ALFA. Separat information kommer från ALFA. Årsmötet beslöt att ge styrelsen mandat att slutföra förhandlingen.

Vi påbörjar nu aktiviteterna med att avveckla föreningen och som en del av detta kommer innestående medel att återbetalas. Detta sker när övrig ekonomi är avslutad och alla räkningar/inkomster finns på plats. Ni kommer att få hem vidare information och en begäran om på vilket sätt återbetalningen ska ske.

De som är lagfarna ägare den 27 mars 2018 är betalningsmottagare av innestående medel enligt beslut på årsstämman.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte hålles den 27 mars 2018.

Välkomna till årsmöte i Samfällighet nr 6.

Vi kommer att hålla traditionellt årsmöte, men denna gång utökat med de frågor som behöver avhandlas i samband med nedläggningen av föreningen.

Dokumenten kommer inom kort delas ut till fastigheterna, men kan redan nu läsas här.

Väl mött i Lerbergets Kyrka, församlingssalen, den 27 mars 2018, kl. 19.00

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lantmäteriet har beslutat om nerläggning

Idag har ni fått post med Lantmäteriets beslut om att lägga ner Samfällighetsförening nr 6.

Styrelsen kommer att ha ett möte under nästa vecka och därefter kalla till medlemsmöte och årsstämma under slutet av mars månad.  I samband med kallelsen räknar vi med att informera om tidplan för de aktiviteter som krävs framöver.

Vi räknar med att nuvarande nät kommer att vara i drift, minst fram till den 30 juni 2018. Det betyder att ni lugnt kan invänta vidare besked innan ni tar ställning till hur ni vill hantera er TV framöver.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar